รมว.ทส.ลงพื้นที่สระบุรี เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจกถุงผ้า เชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (ชมคลิป)

รมว.ทส.ลงพื้นที่สระบุรี เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจกถุงผ้า เชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=nsEYKxBpAZs[/embedyt]

วันที่ 17 ธันวาคม ​2562​ เวลา09.00น.​ ที่โรงเรียนหน้าพระลานพิบูลสงเคราะห์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก Big Cleaning Day And Every Day Say No To Plastic Bags โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


ทั้งนี้รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยมีการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช 2559 – 2564 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤตซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในด้านการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและปลอดฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 รวมทั้งและด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการคือ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษในพื้นที่ต้นทางและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่า ที่ผ่านมา จังหวัดสระบุรีได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงและมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากปัญหามลพิษทางอากาศที่ได้กล่าวมาแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตามโครงการ“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก” โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เครือบริษัทใหญ่และร้านสะดวกซื้อ 46 แห่ง ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรในการงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ ก๊อปแก๊ป ให้กับลูกค้าและรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยประกาศจากพลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2564 ทั้งนี้ตลาดสดตลาดชุมชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่และเป็นแหล่งที่มาหลักของขยะพลาสติกไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟม โดยเฉพาะขยะถุงพลาสติกหูหิ้วพบว่ามีที่มาจากตลาดมากกว่าปีละ 18,000 ล้านใบ ซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนสำคัญในการก่อมลพิษในทะเล
โดยรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ฝากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาร่วมกันดูแลด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก ทิ้งขยะให้ถูกที่และลงถัง เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศส่งให้กับลูกหลานในอนาคตของเราต่อไป


จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก” เดินแจกกระเป๋าผ้าให้กับตัวแทนหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมชมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องฝุ่นละออง และการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จากนั้นได้ร่วมกัน Big Cleaning Day ร่วมฉีดน้ำทำความสะอาดและร่วมกวาดถนนเพื่อความสะอาดพื้นผิวจราจร บริเวณถนนพหลโยธิน

//ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน

Related posts