ศอ.บต. เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต 3 รายบนเขาตะเว เบื้องต้นรายละ 500,000 บาทพร้อมหาช่องทางยกระดับคุณภาพชีวิต-ดูแลทุกมิติ ด้านผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 45 แสดงความเสียใจ และขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ศอ.บต. เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต 3 รายบนเขาตะเว เบื้องต้นรายละ 500,000 บาทพร้อมหาช่องทางยกระดับคุณภาพชีวิต-ดูแลทุกมิติ ด้านผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 45 แสดงความเสียใจ และขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

 


วันนี้ 21 ธันวาคม 2562 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพันเอก ธีร์พัชร์ เอมพันธ์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 45 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่หมู่ 8 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยียน และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวของนายฮาพีซี มะดาโอะ อายุ 24 ปี นายบูดีมัน มะลี อายุ 26 ปี และ นายมะนาซี สะมะแอ อายุ 27 ปี

จากกรณีเจ้าหน้าที่ยิงทั้ง 3 คนเสียชีวิตบนเขาตะเว เนื่องจากสำคัญผิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยทั้งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ทั้ง 3 ครอบครัว ครัวเรือนละ 500,000 บาท ตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 (ระเบียบ กพต.)


พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวภายหลังเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทั้ง 3 ครอบแล้วว่า ความตั้งใจในการลงพื้นที่ในวันนี้ไม่ใช่การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพียงอย่างเดียว การช่วยเหลือเยียวยาด้วยทุนเป็นการช่วยเหลือตามระเบียบ กพต. ซึ่งเป็นระเบียบของทางราชการ แต่สิ่งสำคัญของการลงพื้นที่วันนี้คือ การเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ แสดงความเสียใจกับการสูญเสียที่เกิดขึ้น พร้อมสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัว เพื่อดำเนินการช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ระเบียบราชการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นการช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจ ซึ่งภาครัฐตั้งใจที่จะช่วยเหลือทุกมิติ อาทิ

การหางานแก่พี่น้องของผู้เสียชีวิตที่ยังว่างงาน ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ให้ช่วยดูแลพ่อแม่ของทั้ง 3 ครอบครัว ซึ่งมีโรคประจำตัว และบางครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ อย่างไรก็ดีการลงพื้นที่วันนี้เสมือนการมาเยี่ยมญาติ เนื่องจากภาครัฐมีความเสียใจกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น และหวังว่าวันหน้าจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข


ด้าน พันเอก ธีร์พัชร์ เอมพันธ์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 45 กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ทหารยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จึงลงพื้นที่ร่วมกับ ศอ.บต.เพื่อมาขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมดูแลทุกอย่างตามกำลังที่มี โดยเบื้องต้นคาดว่าจะนำเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยเหลือครอบครัวนายบูดีลัน มะลี ซึ่งมีภรรยาและบุตร อายุ 1 ปี 2 เดือน ในการนำกำลังมาช่วยสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อให้ภรรยาและลูกของนายบูดีลัน มีบ้านเป็นตนเองตามความหวังของครอบครัว ในส่วนเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นชุดดำเนินการก่อให้เกิดความสูญเสียในครั้งนี้ ขณะนี้เข้ามอบตัวและสอบสวนตามการดำเนินการของคดีเรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้เงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 500,000 บาทนี้ จะแบ่งให้แก่บิดามารดา ภรรยาและบุตรผู้เสียชีวิตเท่าๆกัน ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆ จะมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างรอบด้าน เพื่อให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยา พิจารณาช่วยเหลือทั้ง 3 ครอบครัวทุกมิติ ตามสภาพปัญหาและความจำเป็นในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากทั้ง 3 ครอบครัวมีฐานะยากจน และผู้เสียชีวิตต่างเป็นเสาหลักของครอบครัว

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts