อุบลราชธานี-เปิดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนศรีณรงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

อุบลราชธานี-เปิดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนศรีณรงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

 


( 22 ธ.ค.62) ที่บริเวณถนนศรีณรงค์เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด กิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนศรีณรงค์ จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมดังกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม ตามนโยบาย ของนายกรัฐมนตรี โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีเปิดกิจกรรม Kick off ถนนคนเดินในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ


จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนศรีรรงค์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารชื่อดัง ผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนกาจัดกิจกรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น


สำหรับกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนศรีรรงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดขึ้น ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยมีสินค้า ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจังหวัดอุบลรชนี ได้ชิมอาหารที่อร่อย เลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก ที่นำมาจำหน่ายในงานแห่งนี้ กว่า 1,300 ร้าน.

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts