ชลบุรี # อำเภอพานทองมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวนมาก (มีคลิป)

ชลบุรี # อำเภอพานทองมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เตียงโรงพยาบาลพานทอง มีไม่เพียงพอรองรับ ต้องให้ท้องถิ่นทุกแหงจัดจัดทำโรงพยาบาลภาคสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

# เวลา 14.30น.วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอพานทอง ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการณ์ควบคุมโรคอำเภอพ่นทอง ครั้งที่5/2564 มี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอพานทอง ผกก.สภ.พานทองนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดโโรคไวรัสโควิด-19 ของอำเภอพานทอง มีจำนวน15,990 คน ในวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขุึ้นอีก 8 ราย มีการแพร่ระบาดจำนวนมากในตำบลบ้านเก่า ตำบลหนองตำลึง ตำบลมาบโป่ง ตำบลพานทองหนองกะจะ ตำบลหนองหงษ์ ตำบลยางนาง

ส่วนใหญ่จะมาจากพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอมตะ และบ้านพัก อพาร์ทเมนต์ ฯลฯ ส่งผลทำให้โรงพยาบาลอำเภอพานทองมีเตียงรองรับผู้ป่วยไม่มีความเพียงพอ ผู้ป่วยมีทั้งเด็ก คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุและในวันนี้มีผู้ป่วยอายุ93 ปีเสียชีวิตอีก 1 คน ทางนายอำเภอพานทองจึงได้ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดให้มีโรงพยาบาลภาคสนามขึ้นในท้องถิ่นของแต่ละแห่ง จะใช้ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ฯลฯ ดำเนินการได้ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ปวยได้เข้าไปทำการรักษาตัวและไม่ต้องเข้ามานอนแออัดในโรงพยาบาลอำเภอพานทอง ทั้งนี้นายสุพจน์ งามสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ได้แสดงความพร้อมต่อในที่ประชุมว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอนมีความพร้อมที่ใช้สำนักงานฯให้เป็นสถานที่บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19และจะเข้าไปดูแลเป็นอย่างดี

ส่วนการทำงานของนายกฯและเจ้าหน้าที่จะยอมไปใช้สถานที่ของวัดเโคกขี้หนอน้เป็นที่ทำงาน ต่อไป สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมากทีเดียว นอกจากนี้แล้วนายกฯสุพจน์ งามสง่า ได้มีการนำเสนอนายอำเภอพานทอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อฟ้าทะลายโจรมารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทางนายอำเภอและโรงพยาบาลอำเภอพานทองเห็นดีด้วยเพราะสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีคุณสมบัติรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด-19ได้เป็นอย่างดีทีเดียว และท้ายสุดทางรายอำเภอพานทองแจ้งให้ที่ประชุมไดรับทราบว่า จังหวัดชลบุรีได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มแล้วตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 อำเภอพานทองได้มีมาตรการคุมเข้มเข้ม ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า ฯลฯ จะต้องปิดในเวลา 3 ทุ่มไปจนถึงเวลาตี4 ของวันใหม่ และมีการจัดตั้งด่านรวม 7 แห่งด้วยกัน อีกทั้งยังจะมีชุดปฏิบัติการณ์ดูแลความรักษาความสงบเรียบร้อยไปทั่วทั้งอำเภอพานทองตลอด24 ชั่วโมง ขอให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจให้เป็นไปตามประกาศการคุมเข้มของทางราชการด้วยเพื่อที่จะได้มีส่วนช่วยกันป้องกันและระงับยับยั้งไม่ให้โรคไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไปในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

# วิรัช หนูขาว ภาพ/ข่าว

Related posts