จันทบุรี คุณศิณีพร สวัสดิชัยพร้อมครอบครัวจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณมอบแก่ทางวัดเกาะเปริดพร้อมทำพิธีบวงสรวงเปิดโชค ชะตา เสริมบารมี หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

จันทบุรี คุณศิณีพร สวัสดิชัยพร้อมครอบครัวจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณมอบแก่ทางวัดเกาะเปริดพร้อมทำพิธีบวงสรวงเปิดโชค ชะตา เสริมบารมี หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

 


วันนี้ 11 ม.ค. 65 ที่วัดเกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวง องค์ท้าวเวสสุวรรณ องค์เจ้าแม่กวนอิม องค์ท้าววิรูปักโขนาคราช และองค์พญาครุฑ เพื่อเป็นการเปิดโชค เปิดลาภ เปิดบารมี เสริมศิริมงคลรับปีใหม่ 2565 สืบเนื่องมาจากทางคุณศิณีพร สวัสดิชัย พร้อมครอบครัวได้ทำการร่วมกันจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ องค์เจ้าแม่กวนอิม องค์ท้าววิรูปักโข นาคราชและองค์พญาครุฑ ขึ้นโดยได้ทำการมอบให้แก่ทางวัดเกาะเปริด

โดยมีแนวคิดเพื่อที่จะเป็นการสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาร่วมกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลซึ่งสามารถเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านเกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ได้ เนื่องจากทางคุณศิณีพร สวัสดิชัยและครอบครัว มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่บ้านเกาะเปริด จึงมีความต้องการให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นอกจากจะได้พบกับสถานที่ธรรมชาติสวยงามติดทะเล และทิวทัศน์ที่งดงามแล้ว ยังสามารถได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ในคราวเดียวกันคือได้ทั้งความอิ่มเอมใจและยังได้บุญกุศลกลับไปอีกด้วย…

ผู้สื่อข่าวจันทบุรี
ณฐพล ศิริวงษ์
061-0158731

Related posts