รมช.คมนาคม มั่นใจท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือชั้นนำในเอเชียและติดอันดับหนึ่งใน 10 ของโลกในอนาคต

รมช.คมนาคม มั่นใจท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือชั้นนำในเอเชียและติดอันดับหนึ่งใน 10 ของโลกในอนาคต โดยเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับชาวบ้าน ชุมชนและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆรอบท่าเรือแหลมฉบังอย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

วันนี้(12 พ.ค.) ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาเป็นประธานมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2019 ณ ห้องประชุมท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร.ต.อ. ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และผู้ประกอบการในท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

ดร.อธิรัฐ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบใบรับรอง ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 Version 2019 ให้กับท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุ วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบทำให้การบริการหยุดชะงัก ให้สามารถ ให้บริการผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ต่อผู้ใช้บริการ

การได้รับมาตรฐานดังกล่าวถือเป็นเกียรติประวัติและ ความภาคภูมิใจของหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องขอชมเชยท่านกรรมการการท่าเรือฯ ผู้บริหารการท่าเรือฯ และพนักงานทุกระดับ ที่ช่วยกันผลักดัน สนับสนุนให้ การดำเนินการระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของท่าเรือแหลมฉบัง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และขอให้รักษามาตรฐาน และคุณภาพ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไว้ เช่นนี้ตลอดไป

ดร.อธิรัฐ กล่าวต่อไปว่า ท่าเรือแหลมฉบังถือว่าเป็นท่าเรือหลักและเป็นประตูเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ที่สำคัญให้กับประเทศ และพร้อมจะปรับปรุงท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นท่าเรือชั้นนำในเอเชียและติดอันดับ1 ใน 10 ของโลก เพื่อรองรับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้น ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลก รวมถึงรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นและพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและ เชื่อมโยงการขนส่งทุกรูปแบบเพื่อลดต้นทุนการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้น ท่าเรือแหลมฉบัง ยังต้องเน้นด้านความปลอดภัย ภายในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังทั้งหมด รวมทั้งการบริการต้องอยู่ในระดับมาตรฐานสากลและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเราควรพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับชาวบ้าน ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังอย่างมีความสุขและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆรอบท่าเรือแหลมฉบังให้ทุกกิจกรรมของท่าเรือแหลมฉบังสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

“พร้อมกันนี้ ขอฝากคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทุกคนต้องใส่ใจในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีชีวิตที่ดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกคนและเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และก้าวต่อไป “ ดร.อธิรัฐ กล่าว

จารุ สุขศรี อ.ศรีราชา

Related posts