เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ร…

Read More

ผู้นำท้องถิ่น ตำบลบึง อำเภอศรีราชา ร่วมกันตั้งด่านชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567

ผู้นำท้องถิ่น ตำบลบึง อำเภอศรีราชา ร่วมกันตั้งด่านชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศ…

Read More

ชลบุรี # ผู้ว่าฯชลบุรี ประธานเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ชลบุรีและงานมหาสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 92 มอบโล่คนดีเมืองชล ประจำปี 2567

ชลบุรี # ผู้ว่าฯชลบุรี ประธานเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ชลบุรีและงานมหาสงกรานต์จังหวัดชล…

Read More

สุรพล เกียรติไชยากร ร่วมงานกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

สุรพล เกียรติไชยากร ร่วมงานกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม…

Read More