ผวจ.หนองคายเป็นประธานงานบุญฉลองสมโภชหอระฆังหลังใหม่ วัดธาตุชัยศรี จ.หนองคาย ชาวหนองคายร่วมงานจำนวนมาก

ผวจ.หนองคายเป็นประธานงานบุญฉลองสมโภชหอระฆังหลังใหม่ วัดธาตุชัยศรี จ.หนองคาย ชาวหนองคายร่วม…

Read More

ชลบุรี # เทศบาลตำบลบางทราย จัดงานประเพณีกองข้าบางทราย ประจำปี 2567 สุดยิ่งใหญ่ จัดเลี้ยงอาหารฟรีให้กับประชาชนจำนวนมาก

ชลบุรี # เทศบาลตำบลบางทราย จัดงานประเพณีกองข้าบางทราย ประจำปี 2567 สุดยิ่งใหญ่ จัดเลี้ยงอา…

Read More

อสส. มอบนโยบายให้กับพนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และร่วมรับฟังการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

อสส. มอบนโยบายให้กับพนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และร่วมรับฟังการประเมินคุณธรรมแ…

Read More

กิจการประปาบ่อวิน และ กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ มุ่งบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ชลบุรีเพื่อบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างยั่งยืน

กิจการประปาบ่อวิน และ กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ มุ่งบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่…

Read More