สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมงานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและติดตามภารกิจต่าง ๆของแต่ละหน่วยงาน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมงานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการสร้างสานสัม…

Read More