สส.มานิตย์-กังสดาล ศิริวรรณ ภรรยา นิมนต์ พระภาวนาวชิรมงคล วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ เบิกเนตรหลวงพ่อโสธร จำลอง วัดยุบอีปูน พร้อมบวงสรวงบ้านไร่กังสดาล

สส.มานิตย์-กังสดาล ศิริวรรณ ภรรยา นิมนต์ พระภาวนาวชิรมงคล วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้า…

Read More

สส.มานิตย์-กังสดาล ศิริวรรณ ภรรยา นิมนต์ พระภาวนาวชิรมงคล วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ เบิกเนตรหลวงพ่อโสธร จำลอง วัดยุบอีปูน พร้อมบวงสรวงบ้านไร่กังสดาล

สส.มานิตย์-กังสดาล ศิริวรรณ ภรรยา นิมนต์ พระภาวนาวชิรมงคล วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้า…

Read More