ชลบุรี # กกต.ชลบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567

ชลบุรี # กกต.ชลบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกว…

Read More