สุโขทัย- ผู้ว่าฯ สุโขทัย เปิดโครงการ “ English We Like” ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ชมคลิป)

สุโขทัย- ผู้ว่าฯ สุโขทัย เปิดโครงการ “ English We Like” ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-tjsCK2-6D8[/embedyt]

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 24  ธันวาคม  2562 นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ “English We Like”เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จังหวัดสุโขทัย


นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การจัดโครงการ “ English We Like” เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกมส์  เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ  ที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ผมขอขอบคุณ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ที่ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ English We Like” ในครั้งนี้  ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง  และหวังว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

ด้านนายกฤตภัค  สุธนวรกุล   ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “ English We Like ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life และเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการ “ English We Like ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กู๊ดวินฟูดส์ โปรดักส์ (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) (ขนมปังฟาร์มเฮ้า)  บริษัท ปวีณ์มล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ KA) บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท ศรีจันทร์ สหโอสถ จำกัด (ศศิ) สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง


นภาพร ขัติยะ/รายงาน

Related posts