“สตม. ปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลปีใหม่”

“สตม. ปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลปีใหม่”

 


ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือเป็นลักษณะการกระทำผิดเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ


วันนี้ (27 ธ.ค. 62) เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อสกัดกั้น ป้องกันปราบปราม คนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ ที่จะเข้ามาก่ออาชญากรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคง ตลอดจนระดมกวาดล้าง จับกุม ปราบปรามขบวนการและผู้กระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ลานหน้าอาคาร 1 สตม.(สวนพลู)


พล.ต.ท.สมพงษ์ เปิดเผยว่า “ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีเหตุเกี่ยวกับกลุ่มคนต่างด้าว และกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย หรือเข้ามาก่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ หรือเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อประชาชนคนไทยหรือประเทศชาติ กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสแฝงตัวเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของประชาชน ตนจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สตม. โดยเฉพาะกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมประเภทต่างๆ

โดยเน้นไปยัง แหล่งที่มีชาวต่างชาติพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบทั่วกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการสืบสวนหาข่าวคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์หลบหนีเข้าเมือง, การอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด, การกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญา, ผู้ที่มีหมายจับศาลไทยหรือหมายจับต่างประเทศ โดยให้ปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากนั้น ให้รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมทั้งรายงานหน่วยให้ทราบต่อไป


สตม.ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่มีหมายจับและมีการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Related posts