อุบลราชธานี​-ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ จุดบริการ ช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2563

อุบลราชธานี​-ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ จุดบริการ ช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00- 15.00 น.  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานและออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ จุดบริการ ช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

คณะที่ 3 ลงพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอนาตาล อำเภอเขมราฐและอำเภอกุดข้าวปุ้น ตรวจติดตาม แนะนำ ตักเตือน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก จุดบริการประชาชน จุดสกัดประจำหมู่บ้านชุมชน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ในการตรวจ ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบอุบัติเหตุหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts