กองทัพเรือสร้างกำลังรบเป็นผู้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (ชมคลิป)

กองทัพเรือสร้างกำลังรบเป็นผู้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9QsF8l_G76Q[/embedyt]

พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 ณ หน้ากองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ศฝ.สอ.รฝ.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาเอก ก้องหล้า ตุ้มภู่ ผู้บังคับการ ศูนย์การฝึก ในฐานะผู้บังคับการ พร้อมด้วยนำกำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรม และยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัย รับการตรวจความพร้อม ร่วมการฝึก


พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า ตามนโยบายกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านกิจการพลเรือน ด้านการพัฒนาระบบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน โดยให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยหลัก ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางทะเลและชายฝั่ง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติต่างๆ ต้องเป็นไป ตามหลักวิชาการ และมาตรฐานสากล ซึ่งกองทัพเรือได้ให้ความสำคัญกับองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธี จึงได้จัดตั้งกองฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม/ และการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง


โดย มีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษา และอบรมความรู้ ด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ รวบรวมองค์ความรู้ และกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติการ ด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่งซึ่งหลักสูตรการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาสาธารณภัย เป็นหลักสูตรแรกที่กองฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้เปิดการอบรม โดยในหลักสูตรนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 40 นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรจำนวน 20 นาย และนายทหารประทวน 20 นาย วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ ในการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทย และความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้สำเร็จการการอบรมสามารถทำหน้าที่ ในการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย สามารถปรับและประยุกต์ยุทโธปกรณ์ของหน่วย เพื่อดำเนินการในการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นได้


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts