เต็ม100เพื่อ100ปีสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ MDRT จัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เต็ม100เพื่อ100ปีสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ MDRT จัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

 

MDRT (Million Dollar Round Table) หรือสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม สมาคมที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติในเรื่องการประกันชีวิตและธุรกิจบริการทางการเงิน ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย” เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


นายนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน MDRT Thailand Country Chair 2019-2020 กล่าวว่า MDRT หรือ สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม คือสมาคมของสุดยอดฝีมือทางด้านการเงินนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2470 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกรวมกันทั่วโลกประมาณ 31,500 คน เพื่อให้บริการทางการเงินทั่วโลก กลุ่มบุคคลที่จะเป็นสมาชิกได้จะต้องสามารถสร้างมูลค่าหรือยอดขายได้สูงสุดต่อปีมากกว่า 1,000,000 เหรียญสหรัฐ ตามมาตรฐานของ MDRT ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่ใช้กันทั่วโลก โดยจะได้รับการยืนยันและรับรองจาก MDRT ด้วยประกาศนียบัตร และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนได้อีกทาง และที่สำคัญสมาคมยังได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติในเรื่องการประกันชีวิตและธุรกิจบริการทางการเงิน โดยสมาชิกต้องมีเบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์ตัวแทน และรายได้ ตลอดจนถึงองค์ความรู้แบบมืออาชีพ ความมีจรรยาบรรณ และการให้บริการแก่ลูกค้าในระดับเยี่ยมยอด


นายนิธิโรจน์ ระบุว่า เนื่องในโอกาสที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย จะมีวาระโอกาสครบ 100 ปี ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งมีภารกิจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยมายาวนาน และ MDRT เองก็เป็นองค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองคุ้มภัยของประชาชน จึงได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติมากมายทั่วประเทศ ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ

ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจำนวนมาก หากเราสามารถหาทุนได้จำนวนหนึ่งนำไปสมทบให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย ก็จะช่วยทำให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือที่ดีขึ้นและเยียวยาฟื้นฟูใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
ด้านพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “สภากาชาดไทย นั้นเป็นองค์การการกุศลที่มีบทบาทสำคัญในด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือลัทธิทางการเมือง โดยมีสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ การบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

ตลอดจนการประชานามัยพิทักษ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคง ทัดเทียม และยั่งยืน การจัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” ในครั้งนี้ จัดขึ้นจากความร่วมมือของ MDRT Thailand เพื่อประชาสัมพันธ์ในวาระโอกาสครบ 100 ปี ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 ซึ่งระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” นี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องความสับสนของข้อมูล ความไม่ทั่วถึง และความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ และนอกจากนี้เพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ


สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย” ทางด้านนายนิธิโรจน์ อธิบายว่า การวิ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การวิ่งเสมือนจริง (Virtual Run) 1 เบอร์วิ่ง ราคา 500 บาท และการวิ่งวันแข่งขัน (Actual Run) จัดวิ่ง 2 ระยะ คือมินิมาราธอน (13.4 กม.) และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (5.6 กม.) ทุกระยะทาง 1 เบอร์วิ่ง ราคา 500 บาท โดยทุกระยะไม่มีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น และนอกเหนือจากนี้ยังเปิดรับการบริจาคแบบพิเศษ คือการวิ่งแบบ VIP ทุกระยะทาง 1 เบอร์วิ่ง ราคา 2,000 บาท ส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนักวิ่งที่สมัครแบบ VIP และนักวิ่งทั่วไปจะได้รับของระลึก คือ เสื้อและเหรียญที่ระลึกหลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัย โดยสถานที่จัดกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 03.00-08.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครวิ่งและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.amazingfield.net  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/wingponpai

 

 

Related posts