วินัยเยี่ยม!! พร้อมทุกภารกิจเพื่อประชาชน..ทัพเรือภาคที่ 1 รับการตรวจราชการ กรมจเรทหารเรือ

วินัยเยี่ยม!! พร้อมทุกภารกิจเพื่อประชาชน..ทัพเรือภาคที่ 1 รับการตรวจราชการ กรมจเรทหารเรือ

 


เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 รับการตรวจราชการ กรมจเรทหารเรือ ประ เภทการตรวจพิเศษ ทัพเรือภาคที่ 1 จาก พลเรือตรีมนตรี รอดวิเศษ เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน


ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

Related posts