จ.จันทบุรี จัดงานวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีสนองตอบพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี (ชมคลิป)

จ.จันทบุรี จัดงานวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีสนองตอบพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NA_AL9MRB-g[/embedyt]

วันนี้ ( 25 พ.ย.62 ) ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชน ร่วมวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีสนองตอบพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี

โดยสำนักงาน ป.ป.ส.ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการขยายพื้นที่ดำเนินการไปทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 15 ปี ในการจัดงานครั้งนี้มีการดำเนินงาน 2 กิจกรรมคือ พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของสำนักงานป. ป. ส. ภาค 2 ให้แก่บุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่นจำนวน 9 รายซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชน

ได้ร่วมกันทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนเป็นยอดเงิน 962,657 บาท ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 255 กองทุนซึ่งหัวใจสำคัญของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของภาคประชาชนในการรวมกลุ่มกันดูแลเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นในหมู่บ้าน / ชุมชนของตนเองหรือหากมีปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นต้องใช้มาตรการตามแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและเอื้ออำนวยในด้านต่างๆ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts