กาชาดจังหวัดชลบุรีปันน้ำใจมอบชุดนักเรียนใหม่ และ และถุงยังชีพการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน

กาชาดจังหวัดชลบุรีปันน้ำใจมอบชุดนักเรียนใหม่ และ และถุงยังชีพการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน

ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบชุดนักเรียนแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในโครงการกาชาดปันน้ำใจมอบชุดนักเรียน แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจําปีงบประมาณ 2565 และโครงการถุงยังชีพการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวัตถุประสงค์ของการมอบชุดนักเรียนและถุงยังชีพการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที มีโอกาสได้รับชุดนักเรียนและถุงยังชีพการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตที่ดี เป็นพลังทางสังคมต่อไปในอนาคต


ในการนี้ อำเภอศรีราชาได้รับการสนับสนุนชุดนักเรียน จากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จำนวน 200 ชุด และถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ได้รับการสนับสนุน จากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อีกจำนวน 50 ชุด โดยจัดสรรให้กับ 19 โรงเรียน
ด้านนางสุภาพร เทียนไชย กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มีความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนชุดนักเรียนของผู้ที่มีฐานะค่อนข้างลำบาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างน้อยในการมามอบชุดนักเรียนในวันนี้ก็เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อยากให้เขาได้ใส่ อยากเห็นรอยยิ้มอันสดใสของนักเรียนทุกคนที่มารับชุดนักเรียนในวันนี้


ชำนาญ ใจเอื้อ/ชลบุรี

Related posts