วัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง)วัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์

วัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง)วัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์

เมื่อวันที่10 กันยายน 2565 เวลาประมาณ19.00น.ที่ลานบุญวัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง)ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทางพระมหา ดร.สาธิต อาภัสสโร เจ้าอาวาสวัดเนินบุญญาราม (วัดต้นมะม่วง) ได้เปิดว่าว่าตอนนี้ทางวัดวัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง)วัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ เพื่อให้ประชาชนส่วนมากเคยมาร่วมพิธีและเข้ามาทำบุญรวมไปถึงเข้ามากราบไหว้ขอพรรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ ขนาดความสูง 4.5เมตร ฐานกว้าง 69 ซม.และพญาปุริสาท จ้าวทรัพย์ มาตั้งไว้ที่วัดเพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพรกัน

และเมื่อได้รับข่าว จึงทยอยมาร่วมพิธีในวันนี้นอกจากนี้ ยังมีประชาชนบางส่วนที่เคยร่วมพิธีเป็นครั้งแรก โดยส่วนมากมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ได้ร่วมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปถือปฏิบัติในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาหลายด้าน เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว เพื่อให้สิ่งที่เลวร้ายกลับมาดี และสิ่งที่ดีก็จะดียิ่งขึ้น เสริมชะตาดวงชีวิต โดยวันนี้มีประชาชนสาธุชนผู้ใจบุญได้เข้ามาร่วมพิธีดังกล่าว สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ กำหนดจัดพิธีพร้อมกัน เวลา 18.30 น. เป็นต้นไปจึงขอเชิญประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ชำนาญ/ชลบุรี

Related posts