#ชลบุรี ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ เขต 2 ชลบุรี ลุยทุกซอยในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ไม่หวั่นเจอ 4 พรรคที่แข็งแกร่ง

#ชลบุรี ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ เขต 2 ชลบุรี ลุยทุกซอยในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ไม่หวั่นเจอ 4…

Read More

จ.นครนายก : ชมรม ครูนอกประจำการ อำเภอบ้านนา ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เรื่องรายงาน การเคลื่อนไหว การดำเนินงาน ที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผน กับการเตรียมงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566และงานสังสรรค์สมาชิกชมรมฯ ประจำปี 2566

จ.นครนายก : ชมรม ครูนอกประจำการ อำเภอบ้านนา ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เรื่องรายงาน การเค…

Read More