ชลบุรี # ทำบุญเลี้ยงพระเพล ศาลเจ้าพ่อแสน ประจำปี 2566 (คนรักเจ้าแม่เขาสามมุข) มี ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # ทำบุญเลี้ยงพระเพล ศาลเจ้าพ่อแสน ประจำปี 2566 (คนรักเจ้าแม่เขาสามมุข) มี ผู้นำท้อง…

Read More