พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา จัดพิธีไหว้บรรพชน และวิญญาณไร้ญาติ ที่สุสานเพียวเยี้ยงซัวจึง บ้านหินกอง

พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา จัดพิธีไหว้บรรพชน และวิญญาณไร้ญาติ ที่สุสานเพียวเยี้ยงซัวจ…

Read More

ชลบุรี # เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 3 ปีงบประมาณ จ้างเหมาเอกชนเก็บขยะ ขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปีงบประมาณ 2567-2569 เพื่อรักษาความสะอาดให้กับท้องถิ่น

ชลบุรี # เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรา…

Read More

จ.นครนายก : “ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกแนะนำ“หญ้าไนล์”พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสัตว์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์

จ.นครนายก : “ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”ปศุสัตว์จังหวัด…

Read More

วัดหนองปรือ ตำบลบึง บอกบุญผู้มิจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะซ่อมแซมเมรุเผาศพที่ชำรุด

วัดหนองปรือ ตำบลบึง บอกบุญผู้มิจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะซ่อมแซมเมรุเผ…

Read More

#ฉะเชิงเทรา แกนนำพรรคเสรีรวมไทยเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเมือง ช่วง 2 เดือนก่อนตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล

#ฉะเชิงเทรา แกนนำพรรคเสรีรวมไทยเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์การเมือง ช่วง 2 เดือนก่อนตั้งนายก…

Read More