จ่าเอกเครียด ป่วยโรครุมเร้า คว้าปืน 9 มม. ปลิดชีพตัวเอง กู้ภัยสุดยื้อหามตัวส่งโรงพยาบาล แต่ไม่ทัน

จ่าเอกเครียด ป่วยโรครุมเร้า คว้าปืน 9 มม. ปลิดชีพตัวเอง กู้ภัยสุดยื้อหามตัวส่งโรงพยาบาล แต…

Read More

ชลบุรี-โรงเรียนบ้านพันเสด็จในจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กนักเรียน

ชลบุรี-โรงเรียนบ้านพันเสด็จในจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒ…

Read More

ชลบุรี # วินัย คุ้มครอง นายก อบต.บ้านเก่า คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ” ชลขายเกมส์ ” ประจำปีการศึกษา 2566 มีความสนุกสนานครื้นเครงอย่างมาก

ชลบุรี # วินัย คุ้มครอง นายก อบต.บ้านเก่า คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี ป…

Read More

โรงเรียนบ้านพันเสด็จ โรงเรียนในสังกัดอบต.บ่อวิน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

โรงเรียนบ้านพันเสด็จ โรงเรียนในสังกัดอบต.บ่อวิน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 จัดเลี้ย…

Read More

ขอนแก่น #องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว อ.พล ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

ขอนแก่น #องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว อ.พล ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร…

Read More