พิธีเปิดงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทศิลาทราย ร่วมเสริมสิริมงคล ไหว้พระปิดทอง-ขอพรหลวงพ่อ 22-28 มค.66 ณ.วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง

พิธีเปิดงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทศิลาทราย ร่วมเสริมสิริมงคล ไหว้พระปิดทอง-ขอพรหลวงพ่อ …

Read More

ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดงานปิดทองรอยพระพุทธบาทศิลาทราย วัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี มี ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดงานปิดทองรอยพระพุทธบาทศิลาทราย วัดใหญ่อินทาราม…

Read More