การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองศรีราชา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองศรีราชา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3…

Read More

ชลบุรี-องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ชลบุรี-องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256…

Read More

ซิ่งรถจยย.ชนฟุตบาทเกาะกลางถนนร่างกระเด็นลอยตกกลางฟุตบาทหมดสติปลุกไม่ตื่น

ซิ่งรถจยย.ชนฟุตบาทเกาะกลางถนนร่างกระเด็นลอยตกกลางฟุตบาทหมดสติปลุกไม่ตื่น เมื่อเวลา21.20น.(…

Read More

#ชลบุรี โรงพยาบาลเอกชล ร่วมมือกับ Bluefin Ichrogene Company Limited ใช้ระบบอัจฉริยะสำหรับการวินิจฉัยโรค แห่งแรกในประเทศไทย

#ชลบุรี โรงพยาบาลเอกชล ร่วมมือกับ Bluefin Ichrogene Company Limited ใช้ระบบอัจฉริยะสำหรับก…

Read More

ถังแก๊สหุงต้มรั่วไหลไฟลุกไหม้มีผู้ได้บาดเจ็บถูกไฟลวกจำนวน 2 รายกุ้ภัยโร่ช่วยทำบาดแผล

ถังแก๊สหุงต้มรั่วไหลไฟลุกไหม้มีผู้ได้บาดเจ็บถูกไฟลวกจำนวน 2 รายกุ้ภัยโร่ช่วยทำบาดแผล เมื่อ…

Read More