ชลบุรี-กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง

ชลบุรี-กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วประเมินสภาพแวดล้อมและ…

Read More