ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี เพื่อให้มีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง ในพื้นที่ชุมชนจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี เพื่อให…

Read More

จ.นครนายก : พช.เมืองนครนายก “สร้างทีมแก้จนครัวเรือนในการประกอบอาชีพระดับหมู่บ้าน” รุ่นที่ 1 ตำบลพรหมณีและตำบลศรีนาวา

จ.นครนายก : พช.เมืองนครนายก “สร้างทีมแก้จนครัวเรือนในการประกอบอาชีพระดับหมู่บ้าน&#82…

Read More