ชลบุรี # เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี บรรยายธรรมวันพระ ในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ และ วันพระแรก ประจำปี พ.ศ.2566 สร้างความชื่นชอบและชื่นชมจากประชาชนมาที่ได้มาร่วมทำบุญจำนวนมาก

ชลบุรี # เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี บรรยายธรรมวันพระ ในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่…

Read More

ชลบุรี # นายกฯ ไมตรี(ไข่) ประเสริฐ พร้อมคณะ จัดงานทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 มี ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และ ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # นายกฯ ไมตรี(ไข่) ประเสริฐ พร้อมคณะ จัดงานทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เพื่อคว…

Read More