ชลบุรี # รองผู้ว่าฯชลบุรี เปิดศูนย์บริการสาธารณสุข(แห่งที่2) สถานธนานุบาล และ อาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี มี นายอำเภอเมืองชลบุรี นักการเมือง ข้าราชการและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # รองผู้ว่าฯชลบุรี เปิดศูนย์บริการสาธารณสุข(แห่งที่2) สถานธนานุบาล และ อาคารออกกำลั…

Read More

ยิ่งใหญ่ตระการตา ชลบุรีเปิดงานแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 9 ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ

ยิ่งใหญ่ตระการตา ชลบุรีเปิดงานแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้ง…

Read More